Estudiar a l'ESDAPC

L'ESDAPC és l’Escola Superior de Disseny i Arts Plàstiques de Catalunya, és la  pública i oficial de la Generalitat de Catalunya. Fou creada l'any 2010 (mitjançant l’Acord GOV/129/2010, de 13 de juliol), en el marc del desplegament de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES). L’ESDAPC imparteix el Títol de Grau en Disseny i Màsters artístics en el marc dels  Ensenyaments Artístics Superiors, títols acreditats  per l’Agència de Qualitat Universitària.

El Grau en Disseny es desenvolupa al llarg de quatre anys acadèmics, consta de 240 crèdits i està estructurat en un any comú i tres d’especialització. Les quatre especialitats que s’imparteixen són: Gràfic, Interiors, Moda i Producte.

És un projecte d’innovació educativa d’educació superior aplicada, organitzat en multicampus, una model d’escola única a Catalunya. Amb un total de 7 campus en diferents poblacions (Barcelona, Badalona, L'Hospitalet de Llobregat, Olot, Tàrrega i Vic), compta amb una oferta formativa que genera xarxa territorial. El seu ideari entén la disciplina artística del disseny com motor de transformació social i situa l'alumnat  en el centre  al voltant del qual s'estableix el projecte educatiu. Els grups reduïts, amb un màxim de 24 alumnes, garanteixen l'atenció directa i el seguiment personalitzat. Amb preus públics i assequibles, es realitza una ferma aposta per la formació superior aplicada, que permet a l'alumne adquirir coneixements i habilitats per a una incorporació amb èxit en el mercat laboral. Els professors són professionals amb experiència en el món laboral i amb reconeixements nacionals i internacionals.

 

Valors que defineixen l'ESDAPC

Els valors que defineixen l’Escola Superior de Disseny i Arts Plàstiques de Catalunya, marc on s’imparteix el Grau en Ensenyaments Artístics Superiors de Disseny, acreditat per l’Agència de Qualitat Universitària són:

  • La territorialitat, la institució disposa de set Campus repartits pel territori català: Barcelona: Campus Llotja i Campus Deià / Badalona: Campus Pau Gargallo / Hospitalet de Llobregat: Campus Serra i Abella / Olot: Campus Olot / Tàrrega: Campus Ondara / Vic: Campus Vic
  • Una oferta pública basada en la recerca de la qualitat i l’excel·lència en un programa docent  de 240 crèdits,  en grups reduïts  d’un màxim de 25 alumnes, on es combina l’especificitat i la interdisciplinarietat en les seves especialitats.
  • Treballa per estimular la creativitat i la innovació i propiciar la mobilitat internacional, amb la finalitat de preparar els seus alumnes per poder donar resposta als escenaris canviants de la societat del coneixement i la informació.


Organigrama
1. L’accés requereix: a) tenir el títol de batxiller o acreditar l’accés a la universitat per haver superat les proves d'accés a la universitat per a majors de 25 anys, i b) superar una prova específica d’accés.

2. Les persones de divuit anys que no tenen el títol de batxiller poden accedir als ensenyaments artístics superiors mitjançant la superació d’una prova específica regulada i organitzada pel departament competent en matèria educativa, i que acrediti que l’aspirant té la maduresa en relació amb els objectius del batxillerat i els coneixements, les habilitats i les aptituds necessaris per cursar amb aprofitament els ensenyaments corresponents. b) superar una prova específica d’accés.


Consulta tota la informació a: Futurs alumnes
Oferta de places a l'ESDAPC

 
Descarrega't l'oferta de places per al curs 22/23
PORTES OBERTES 2022:

Darrera sessió 24 de maig. De 16:00h a 17:00h.
Les sessions de Portes Obertes Virtuals han finalitzat.

 

Durada dels estudis: 4 anys. Estructura semestral.

Crèdits: 240 crèdits ECTS (60 per curs acadèmic)

Horari: matí o tarda, segons el campus.

Preu 2019-2020: 21,73 euros per crèdit. El primer any l'estudiant ha de matricular-se dels 60 crèdits de primer curs. El preu total d'un curs de 60 crèdits és de 1303,8 euros
  • Per a l'estudiant que es matricula per segon cop d'un mateix crèdit, l'import d'aquest crèdit s'obté aplicant un coeficient d'1,5 al preu inicial del crèdit.
  • Per la matrícula en el mateix crèdit per tercera vegada i següents, l'import del crèdit s'obté aplicant un coeficient d'1,8 al preu inicial del crèdit
+ informació sobre els preus públics: DOGC 6374


Taxes departament d'Educació 2022


En el DOGC 8575, de 31 de desembre de 2021 s'ha publicat la llei 1/2021, del 29 de desembre, de pressupostos de la generalitat de Catalunya per al 2022. L'article 45 d'aquesta llei estableix que els tipus de quantia fixa de les tasques vigents s'augmenten, per a l'any 2022, amb l'aplicació del coeficient de 1.01. En conseqüència les tarifes aplicables del Departament d'Educació es modifiquen.

Taxes vigents Departament d'Educació 2022