La idea del Disseny en l’espai artístic del segle XXI pren força en el complex mapa de creació que es dibuixa des de la incorporació i l’impacte que tenen les noves tecnologies en una societat postfordista descrita com la societat del coneixement i la informació.

Conscients d’aquesta transformació i els reptes que suposa, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya va crear l’any 2010, en el marc de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), l’Escola Superior de Disseny i Arts Plàstiques de Catalunya (ESDAP), on s’imparteix el Títol Superior de disseny (equivalent a grau universitari), en les seves quatres especialitats desplegades fins el moment: Gràfic, Interiors, Moda i Producte.


La idea del Disseny en l’espai artístic del segle XXI pren força en el complex mapa de creació que es dibuixa des de la incorporació i l’impacte que tenen les noves tecnologies en una societat postfordista descrita com la societat del coneixement  i la informació.

Conscients d’aquesta transformació i els reptes que suposa, el Departament  d’Ensenyament  de la Generalitat de Catalunya va crear l’any 2010, en el marc de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), l’Escola Superior de Disseny i Arts Plàstiques de Catalunya (ESDAP), on s’imparteix el Títol Superior de disseny (equivalent a grau universitari), en les seves quatres especialitats desplegades fins el moment: Gràfic, Interiors, Moda i Producte.

IDENTITAT / MODA [Estudia la imatge dins el món de la moda, en el procés de construcció d’identitats i col·leccions]

ESPAI / INTERIORS [Estudia el llenguatge de l’espai, la seva organització, el diàleg entre la proporció i la desconstrucció en el món contemporani]

OBJECTE / PRODUCTE [Estudia l’objecte, l’impacte i el seu paper transformador de l’entorn social; els sistemes de producció: usos i necessitats]

COMUNICACIÓ / GRÀFIC [Estudia la organització i el paper de la imatge en l’espai de comunicació, la seva arquitectura: la seducció i la transgressió]

Els valors que defineixen l’Escola Superior de Disseny i Arts Plàstiques de Catalunya , marc on s’imparteix el Títol  Superior verificat per l’Agència de Qualitat Universitària són:

La territorialitat, la institució disposa de set seus repartides pel territori català:
Barcelona: Seu Llotja i Seu Deià / Badalona: Seu Pau Gargallo / Hospitalet de Llobregat: Seu Serra i Abella / Olot: Seu Olot / Tàrrega: Seu Ondara / Vic: Seu Vic

Una oferta pública basada en la recerca de la qualitat i l’excel·lència en un programa docent  de 240 crèdits,  en grups reduïts  d’un màxim de 25 alumnes, on es combina l’especificitat i la interdisciplinarietat en les seves especialitats.
Treballa per estimular la creativitat i la innovació i propiciar la mobilitat internacional, amb la finalitat de preparar els seus alumnes per poder donar resposta als escenaris canviants de la societat del coneixement i la informació.

 

Consulta tota la informació a:

 
Futurs Alumnes

 

- ESDAP Badalona Pau Gargallo > del 6 al 13 de maig - Seu Badalona, Molí de la Torre, 16, 08915 Badalona, t. 933 99 76 52, f. 933 87 33 34, email : escola@paugargallo.cat (Disseny Gràfic)

- ESDAP Barcelona Deià > del 6 al 13 de maig - Seu Barcelona Deià, C/ Ignasi Agustí 2-4, 08042  Barcelona, Tel. 933 546 073 | Fax. 932 762 386, email: info@deiadisseny.cat (Disseny d’Interiors)

- ESDAP Barcelona Llotja > 7 de març / 11 de maig - Seu Barcelona Llotja, C/ Ciutat de Balaguer 17, 08022, Barcelona.  tel.(+34) 93 4181720    fax.93 4188608    email : ea-llotja@xtec.cat (Disseny Gràfic-Disseny d’Interiors-Disseny de Moda-Disseny de Producte)

- ESDAP Hospitalet de Llobregat Serra i Abella > 10 de maig -12:00h i 16:00h- -Seu Hospitalet de Llobregat, C/Jerusalem 2b 08902,  L'Hospitalet de Llobregat, Tel. 933 366 810 | Fax. 932 631 531, email: ea-serraiabella@xtec.cat (Disseny Gràfic)

- ESDAP Olot > 8 de març -de 18:00h a 20:00h-, 11 de març -de 10:00h a 13:00h- / 10 de maig -18:00h a 20:00h-, 13 de maig -10:00h a 13:00h- - Seu Olot, c/ Pare Antoni Soler 1, 17800 Olot (Girona) , Tel. 972 262 403 | Fax. 972 272 784, email: ea-escolartolot@xtec.cat (Disseny Gràfic-Disseny d’Interiors)

- ESDAP Tàrrega Ondara > 12 de març -de 10:00h a 13:00h- / 7 de maig -de 10:00h a 13:00h- -Seu Tàrrega, Plaça del Centenari, s/n, 25300, Tàrrega (Lleida), Tel.  973 310 486 | Fax  973 501 183, email: c5004528@xtec.cat (Disseny Gràfic-Disseny d’Interiors)

- ESDAP Vic > del 6 al 13 de maig -Seu Vic, Rambla de Sant Domènec,24 · 08500 Vic, Tel. 938 854 851 | Fax. 938 833 729, email: eartvic@xtec.cat (Disseny Gràfic-Disseny d’Interiors)

 

DURADA: 4 anys. Estructura semestral.

CRÈDITS: 240 crèdits ECTS (60 per curs acadèmic)

HORARI: matí o tarda, segons la seu.

PREU 2013-2014: 21,73 euros per crèdit.

El primer any l'estudiant ha de matricular-se dels 60 crèdits de primer curs.

 
+ info preus públics: DOGC 6374

 

1. L’accés requereix: a) tenir el títol de batxiller o acreditar l’accés a la universitat per haver superat les proves d'accés a la universitat per a majors de 25 anys, i b) superar una prova específica d’accés.

2. Les persones de divuit anys que no tenen el títol de batxiller poden accedir als ensenyaments artístics superiors mitjançant la superació d’una prova específica regulada i organitzada pel departament competent en matèria educativa, i que acrediti que l’aspirant té la maduresa en relació amb els objectius del batxillerat i els coneixements, les habilitats i les aptituds necessaris per cursar amb aprofitament els ensenyaments corresponents. b) superar una prova específica d’accés.

 

  • ESDAP Badalona Pau Gargallo. Molí de la Torre, 16, 08915 Badalona, t. 933 99 76 52, f. 933 87 33 34, email : escola@paugargallo.cat (Disseny Gràfic)
  • ESDAP Barcelona Deià. Ignasi Agustí 2-4, 08042  Barcelona, Tel. 933 546 073 | Fax. 932 762 386, email: info@deiadisseny.cat (Disseny d’Interiors)
  • ESDAP Barcelona Llotja. Ciutat de Balaguer 17, 08022, Barcelona.  tel.(+34) 93 4181720    fax.93 4188608    email : ea-llotja@xtec.cat (Disseny Gràfic-Disseny d’Interiors-Disseny de Moda-Disseny de Producte)
  • ESDAP L'Hospitalet de Llobregat Serra i Abella. Jerusalem 2b 08902,  L'Hospitalet de Llobregat, Tel. 933 366 810 | Fax. 932 631 531, email: ea-serraiabella@xtec.cat (Disseny Gràfic)
  • ESDAP Olot. Pare Antoni Soler 1, 17800 Olot (Girona) , Tel. 972 262 403 | Fax. 972 272 784, email: ea-escolartolot@xtec.cat (Disseny Gràfic-Disseny d’Interiors)
  • ESDAP Tàrrega Ondara. Plaça del Centenari, s/n, 25300, Tàrrega (Lleida), Tel.  973 310 486 | Fax  973 501 183, email: c5004528@xtec.cat (Disseny Gràfic-Disseny d’Interiors)
  • ESDAP Vic. Rambla de Sant Domènec,24 · 08500 Vic, Tel. 938 854 851 | Fax. 938 833 729, email: eartvic@xtec.cat (Disseny Gràfic-Disseny d’Interiors)
territori interconnectat