Organització

Organització
 
Equip Directiu
 
Dra. Carme Ortiz
Directora
 
Dr. David Serra
Àrea Gestió i Recerca
 
Marta Tous
Àrea Acadèmica
 
 
Coordinacions ESDAP Catalunya
 
Georgina Alcacer
Coordinadora Serveis i Recursos
 
Ruth Bertran
Coordinadora
Comissió Secretaria
 
Adelina Borrell / Sònia Jou
Coordinadores
Comissió Pla d'Estudis
 
Josep Maria Hortet / Òria Romaní
Coordinadors
Comissió Mobilitat
 
Dra. Amaya Martínez
Coordinadora
Comissió PAT
 
Mònica Molins
Coordinadora
Comissió Pràctiques Professionals
 
Anna Monteys
Coordinadora
Comissió Comunicació
 
Rafel Oliva
Coordinador Campus virtual
 
Silvestre Oliveras
Coordinador Activitats
 
Alfons Sala
Coordinador
Comissió Qualitat
 
 
Directors de campus
 
Llogari Casas
Campus Pau Gargallo
 
Àngels Franch
Campus Serra i Abella
 
Magí Franquesa
Campus Llotja
 
Antoni López
Campus Olot
 
Ricard Roura
Campus Deià
 
Felip Vidal
Campus Vic
 
Pere Joan Villalonga
Campus Ondara