Current course | Curs 2021/2022

Projecte col·laboratiu per reconvertir els espais de la residència ‘El Nadal’, de Vic

Tres alumnes recent graduades en Disseny per l'ESDAPC han proposat un projecte d’interiorisme a la Residència El Nadal de Vic. Es tracta d’un projecte orientat a aportar solucions que ajudin a millorar l'experiència de les persones en relació amb l'espai on conviuen.

Tot va començar com un exercici d'estudis. A la Blanca Garrido, la Júlia Gallart i la Judit Esperó, juntament amb altres alumnes del Grau de disseny del Campus Vic de l’ESDAPC, se’ls va proposar participar en un treball d’interiorisme a la residència El Nadal de Vic. Durant l’últim any del grau en disseny a l'ESDAPC, van estar treballant en un projecte d’intervenció per millorar els espais de la primera planta del centre residencial, davant la necessitat de convertir la planta en un espai més càlid i acollidor.

Les tres alumnes d’Interiorisme i Disseny gràfic van preparar una proposta d’intervenció, en el marc de l'assignatura de quart curs Muntatges efímers, però una vegada graduades, van seguir treballant en el projecte a nivell professional. Després de molts mesos de feina que s’ha dut a terme de forma col·laborativa entre les dissenyadores i el personal de la residència, finalment el resultat del projecte s’ha presentat aquesta tardor a la direcció de la residència El Nadal de Vic.

La proposta es basa en una sèrie de canvis que intenten solucionar alguns inconvenients i algunes mancances de l'espai actual. Les solucions que s'hi presenten parteixen d'alguns dels problemes que van detectar a les fases inicials del projecte. Han enfocat el projecte com “un conjunt coherent i cohesionat que intenta assolir els objectius inicials però sempre proposant opcions obertes i fàcilment adaptables o substituïbles per elements i/o intervencions similars”.

Han establert les persones com l'eix central de la resolució del projecte, ja sigui aquelles que hi treballen o qui hi viuen. Partint d'aquí, la Blanca, la Júlia i la Judit han focalitzat l’actuació entenent que les persones han de ser considerades com un tot i que tots els aspectes de l'individu són importants. Des del físic i l'emotiu fins al cognitiu, el social, l'espiritual i l'estètic i, per tant, les solucions s'han pensat buscant l'equilibri entre tots aquests aspectes. Per aconseguir-ho, han establert 4 conceptes clau: sentir-se a casa; comoditat i practicitat; interacció amb l’espai i les persones; i adaptabilitat. D’aquest punt de partida, n’ha sorgit una proposta integral d’actuació que proposa accions específiques com: el canvi de color, la reconversió de mobiliari existent, la millora de la mobilitat, la creació d’espais polivalents, la integració de la cuina, la millora dels accessos, un canvi de la senyalística i solucions d’ordre i emmagatzematge. Per últim, les dissenyadores també ofereixen consells pràctics per anar transformant els espais, de forma esglaonada i segons les necessitats.

El resultat final del treball ha agradat molt a la direcció de la residència El Nadal de Vic, que té la intenció d’anar aplicant el projecte en la mesura que es pugui a la primera planta. El dia de la presentació, la directora de la residència El Nadal de Vic i el director gerent de la Fundació Hospital de la Santa Creu de Vic va entregar un xec de 500 euros a les tres alumnes com a mostra d’agraïment per tota la feina feta. Per part de les alumnes, la participació en el projecte ha estat molt satisfactòria, ja que han pogut convertir un treball d'estudis en un projecte professional real. Així doncs, l'experiència ha estat molt enriquidora per les dues parts, que de ben segur repetiran quan sorgeixi de nou l’oportunitat.

11 November 2021 | ESDAPC Campus Vic, Projects

Gallery