PracticesMobilitats per a Pràctiques (SMT)

Recordeu que tots els alumnes de pràctiques sortints:
a) han de tenir totes les assignatures aprovades i
b) s’han de buscar la seva pròpia empresa a l’estranger.

1. Tutorial

2. Accessos a aplicatius
2.1. Formulari de sol.licitud online
2.2. Espai personal (per pujar documents)

3. Convocatòries
(per sortir el segon semestre del curs 2019-20)

Convocatòria

– presentació de sol.licituds: 15 octubre – 15 novembre 2019
– reunió informativa: Deià, 15 octubre 2019 - presentació

1. Llista provisional d'admesos i exclosos
​2. Llista definitiva d'admesos i exclosos
3. Llista provisional de baremació i preseleccionats
4. Llista definitiva de baremació i preseleccionats

– informació del SEPIE

normativa del Treball Final d'Estudis

normativa de Pràctiques